PDA

View Full Version : Quy trình nhập xuất vật tư cho công ty sản xuấtVSoft-Hong
07-01-2010, 07:36 AM
1.Lập kế hoạch cung cấp vật tư, hàng hoá.
2. Kiểm tra kế hoạch
3.Xem xét phê duyệt
4.Chọn đơn vị cung ứng
5.Viết phiếu yêu cầu
6.Kiểm tra phiếu yêu cầu
7. Ký kết hợp đồng
8. Thực hiện hợp đồng
9. Nghiệm thu thanh lý hợp đồng.
10. Nhập kho - xuất kho
11. Thanh toán hợp đồng
12. Nhập sổ theo dõi

Vsoft-linh
07-01-2010, 01:05 PM
Bạn nên vạch ra chi tiết cho mỗi mục mà bạn nêu ra thì mọi người dễ dàng theo dõi hơn.:9sarcastique:

VSoft-Hong
08-01-2010, 04:20 PM
Cảm ơn anh Linh đã góp ý, sau đây em mô tả một cách tổng quát hơn về quy trình nhập xuất vật tư cho công ty sản xuất, mong được mọi người góp ý

1. Lập kế hoạch cung cấp vật tư, hàng hóa: Dựa vào nhu cầu mua hàng của khách hàng (hoặc đơn đặt hàng của khách đối với doanh nghiệp sản xuất theo yêu cầu) và nguồn lực hiện có tại doanh nghiệp để lập kế hoạch mua hàng.
2. Kiểm tra kế hoạch: Kiểm tra kế hoạch và trình lên cấp trên kế hoạch đề xuất.
3. Xem xét phê duyệt: Ban quản lý xem xét kế hoạch, nhu cầu của khách hàng và tình hình tài chính của doanh nghiệp để ra quyết định phê duyệt hay điều chỉnh.
4. Chọn đơn vị cung ứng: dựa vào lịch sử cung ứng hàng hóa và mức giá cung ứng được so sánh giữa các nhà cung cấp để chọn ra nhà cung ứng với giá cả hợp lý, nguồn cung ứng hàng ổn định, phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.
5. Viêt phiếu yêu cầu: Thực hiện dựa trên kế hoạch đã duyệt và nhà cung cấp được chọn.
6. Kiểm tra phiếu yêu cầu: chuyển yêu cầu đến nhà cung ứng để kiểm tra lại yêu cầu trên phiếu.
7. Ký kết hợp đồng: Hai bên thống nhất đi đến ký hợp đồng với các điều khỏan về giao nhận, thanh tóan được ghi rõ trên hợp đồng.
8. Thực hiện hợp đồng: dựa vào các điều khỏan trên hợp đồng hai bên tiến hành giao nhận hàng theo từng đợt hoặc một đợt đã ghi rõ trên hợp đồng.
9. Nghiệm thu - thanh lý hợp đồng: Hai bên kiểm kê lại số lượng hàng đã giao nhận, đối chiếu chứng từ, kiểm tra thời hạn giao nhận và các điều khỏan về thanh toán trên hợp đồng. Nếu đầy đủ, hợp lý thì tiến hành nghiệm thu thanh lý hợp đồng (có văn bản đi kèm).
10. Nhập kho - xuất kho: Khi có yêu cầu nhập - xuất kho, quản lý kho thực hiện tạo phiếu nhập hoặc xuất để xuất hàng.
11. Thanh toán hợp đông: dựa vào công nợ đã ghi nhận khi giao nhận hàng.
12.Nhập sổ theo dõi: toàn bộ nghiệp vụ + chứng từ phát sinh được lưu sổ để theo dõi, đối chiếu về sau.

Vsoft-linh
09-01-2010, 07:07 AM
Đến đây rồi bạn có thể tiếp tục chi tiết hơn nữa hay không ?
Ví dụ: ở bước Lập kế hoạch cung cấp vật tư, hàng hóa, bạn có thể giới thiệu thêm một vài mẫu biểu tương ứng cho từng loại hình doanh nghiệp.
:4::4::4:

Vsoft-Dang
09-01-2010, 07:27 AM
Cám ơn VSoft-Hong đã có bài viết về vấn đề này !

Xin cho hỏi thêm nếu đơn vị sản xuất không chủ động được 1 số công đoạn, phải gia công 1 số công đoạn bên ngoài thì sẽ có áp dụng được theo các quy trình mà VSoft-Hong đã đưa ra hay không? Nếu có thì sẽ như thế nào, nếu không thì qui trình giải pháp sẽ ra sao?
Xin Cảm ơn bạn về bài viết

VSoft-Hong
12-01-2010, 08:25 AM
Nếu đơn vị sản xuất không chủ động được một số công đoạn (ví dụ: sản xuất cá hộp phải gia công vỏ hộp bên ngoài) thì vẫn có thể áp dụng quy trình nghiệp vụ bên trên nhưng phải quản lý thêm phần hàng gửi gia công.
Từ bước 1-> bước 9 có thể áp dụng như quy trình trên, tại bước 10. Nhập kho - xuất kho: cần quản lý thêm xuất nguyên vật liệu đến nơi gia công và nhập thành phẩm trở lại kho sau khi gia công.
Các quy trình còn lại áp dụng bình thường.

Còn về phần mô tả chi tiết hơn nữa (áp dụng cho một số loại hình doanh nghiệp) cho em nợ lại nhé anh Linh!

VSoft-Hong
16-01-2010, 07:59 AM
Quy trình nhập xuất vật tư trên đây có thể áp dụng cho các hầu hết các doanh nghiệp sản xuất như: sản xuất thực phẩm đóng hộp, may mặc, sản xuất linh kiện, ... Tuy nhiên, tùy thuộc vào loại doanh nghiệp lơn, vừa hoặc nhỏ sẽ áp dụng đầy đủ các bước của quy trình hoặc sẽ chỉ áp dụng một số bước, bỏ qua một số bước.
Ví dụ: ở đối với doanh nghiệp nhỏ, bước 3 có thể bỏ qua vì người quản lý chính là người lập kế hoạch cung ứng vật tư, hàng hóa. Tương tự, tại bước 4,5,6 có thể gộp chung lại thành một bước.

tamvo69
04-09-2010, 08:20 PM
Cho mình hỏi quy trinh đề nghị vật tư, thiết bị. mình đang viết ISO cho quy trình này nhưng ko rành lắm nhờ VSoft-Hong giúp đỡ Thanks!!!!!

VSoft-Hong
13-09-2010, 12:01 AM
Quy trình đề nghị mua thiết bị, vật tư

Mục đích của quy trình: nhằm đưa ra những nguyên tắc đảm bảo vật tư, hàng hoá, thiết bị mua vào đáp ứng được yêu cầu sản xuất kinh doanh đã đề ra.

Phạm vi áp dụng: Áp dụng với các vật tư,hàng hoá chính và thiết bị được mua vào phục vụ cho quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Áp dụng đối với các phòng ban.

Quy trình:
1. Căn cứ vào tình hình thực tế, các đơn vị, phòng ban xác định nhu cầu sử dụng vật tư, thiết bị.
2. Các phòng ban lập phiếu đề nghị mua vật tư, thiết bị và trình giám đốc phê duyệt.
3. Giám đốc xem xét phiếu đề nghị mua hàng
- Giám đốc duyệt nếu đồng ý.
- Nếu chưa rõ nhu cầu cần xác định lại và làm rõ với cá nhân, phòng ban yêu cầu. Nếu chưa đủ kinh phí có thể tạm hoãn.
4. Phiếu đề nghị vật tư, thiết bị đã duyệt được chuyển cho bộ phận thực hiện. Bộ phận thực hiện tiến hành tìm nhà cung cấp phù hợp đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp.

Đối với các nhà cung cấp đã quen thuộc thì không cần khâu đánh giá ban đầu mà đưa vào danh sách nhà cung cấp đã được duyệt.
Đối với các nhà cung cấp chưa có tên trong danh sách được duyệt, sẽ phải tiền hành đánh giá:
- Bộ phận mua hàng thu thập thông tin nhà cung cấp
- Phân tích, đanh giá sơ bộ nhà cung cấp theo các yêu cầu riêng cho từng thiết bị, vật tư.
Tiêu chí chấp nhận đối với các nhà cung cấp trong giai đoạn này: nhà cung cấp phải có đủ năng lực cung cấp, tiến độ thực hiện, giá cả, chất lượng. Đối với thiết bị nếu phải chào giá cạnh tranh thì phải có ít nhất 3 nhà cung cấp trở lên.

Danh sách này được chuyển lên cho Giám đốc phê duyệt.

5. Đối với vật tư, thiết bị có giá cả cạnh tranh cần lập tờ trình chi tiết. Gửi cho trưởng bộ phận phê duyệt chủ trương mua sắm thiết bị.

6. Phòng Kế Toán làm đề nghị nhà cung cấp báo giá.
7. Phòng kế toán liên hệ thẩm định giá thông qua bộ phận thẩm định giá.
8. Sau khi có kết quả thẩm định giá, Kế toán làm thư mời nhà cung cấp chào giá (hoặc gửi hồ sơ dự thầu).
9. Khi hết hạn yêu cầu chào giá, kế toán chốt danh sách hồ sơ chào giá từ các nhà cung cấp.
10. Ban Giám đốc họp và xét duyệt nhà cung cấp.
11. Giám đốc ra quyết định mua vật tư, thiết bị dựa vào kết quả họp
12. Sau khi thống nhất các điều khoản của hợp đồng, đơn hàng, cán bộ phụ trách trình Giám đốc ký hợp đồng.
13. Căn cứ trên hợp đồng , phòng kế toán tiến hành thực hiện việc mua hàng theo các điều khoản của hợp đồng đã ký kết.
14. Các đơn vị yêu cầu mua hàng kết hợp với Phòng kế toán tiến hành nhận hàng hoá.
15. Kiểm tra về số lượng, chủng loại hàng hóa nhận. Nếu thấy hàng hóa không đạt so với yêu cầu trong hợp đồng thì báo với Nhà cung cấp và kết hợp với các bên liên quan tiến hành xử lý theo hợp đồng.
16. Căn cứ trên hợp đồng, kết quả kiểm tra, Phòng kế toán tiến hành bàn giao cho đơn vị sử dụng hoặc tạm lưu kho.
17. Phòng kế toán tiến hành thanh lý và thanh toánh hợp đồng.
18. Phòng kế toán lưu hồ sơ liên quan đến toàn bộ quá trình.

Hy vọng bài viết này có thế giúp ích phần nào đó cho bạn tamvo69! Have a nice day!