PDA

View Full Version : thông tin UPC/SKU cho hàng hóa là gì?vsoft-mrquoc
25-05-2009, 05:38 PM
Stock Keeping Unit (SKU)

Đây là đơn vị phân loại hàng hóa tồn kho bằng việc kết hợp tính duy nhất về hình dạng, sự thích hợp, chức năng.
Cụ thể: nếu khách hàng không thể phân biệt được hai mặt hàng hoặc nếu bất kỳ các thuộc tính hữu hình nào đó của hai mặt hàng này đều không quan trọng đối với khách hàng và làm cho khách hàng tin rằng hai mặt hàng này là giống nhau thì hai mặt hàng này coi như cùng một đơn vị hàng tồn kho (SKU).

Ví dụ, Khách hàng có thể tự thiết lập cấu hình máy tính từ những phụ kiện chuẩn trong catalogue của công ty từ ba bàn phím, ba màn hình, ba CPU. Khách hàng cũng có thể mua riêng lẻ bàn phím, màn hình, CPU.

Nếu các phụ kiện tồn kho này dùng chỉ để bán lẻ cho khách hàng thì có nghĩa là công ty có 9 SKU.

Nếu công ty lưu giữ những phụ kiện tồn kho này sử dụng cho việc lắp ráp máy bộ hoặc bán lẻ thì công ty sẽ có 36 SKU (bao gồm 9 SKU lẻ + 3*3*3 SKU dùng cho lắp ráp máy bộ).

Nếu những sản phẩm này dùng cho cả việc khuyến mại thì công ty cũng có những đóng gói đặc biệt cho những sản phẩm này, thì tổng cộng công ty có đến 72 SKU.

vsoft-mrquoc
25-05-2009, 05:46 PM
Uniform Product Code (UPC)
Hệ thống mã sản phẩm thống nhất (UPC)

Là hệ thống mã vạch và số sản phẩm tiêu chuẩn được sử dụng trong ngành công nghiệp bán lẻ. Mã UPC thuộc quyền quản lý của Hội đồng mã thống nhất Mỹ; UPC sẽ giúp nhận dạng ra nhà sản xuất cũng như thông tin của chính sản phẩm đó trên bao bì sản phẩm.