PDA

View Full Version : Hướng dẫn Cách Set khổ giấy in billVsoft-Trabth
15-09-2011, 02:51 PM
Tùy theo cấu hình của từng máy in và nhu cầu In bill với nhiều dạng khác nhau .Đòi hỏi phải canh chỉnh lại khổ giấy cho phù hợp máy in mà vẫn đảm bảo đầy đủ thông tin.

1 . Set khổ giấy A5 ngang , in dữ liệu đứng theo khổ giấy

Bước 1: Set khổ giấy ngang A5

Ở đây lấy mẫu là máy In Epson LQ300+.

Lưu ý : Các dòng máy in Canon 2900,HP Laserjet P2014n...đều có thể áp dụng cách Set khổ giấy này.

Win 7 : Start / Devices and Printers /Print Server Properties


http://download.vsoftgroup.com/RMS/Pic/Hinh/1.jpg

+ Win XP : Start / Priners and Faxes / File / ServerProperties


http://download.vsoftgroup.com/RMS/Pic/Hinh/2.jpg

Tại cửa số Print Server Properties , Đặt tên khổ giấy và kích thước cần Set cho khổ giấy


http://download.vsoftgroup.com/RMS/Pic/Hinh/3.jpg

+ Check Chọn Create a new Form : Tạo mới khổ giấy

+ Form name : Đặt tên khổ giấy

+Chọn Metric : Thiết lập khổ giấy theo đơn vị cm

Với trường hợp Set khổ giấy A5 ,Tại máy in Đặt giấy ngang , dữ liệu in đứng thì kích cỡ của giấy được quy định

Width : 21.00 cm

Height : 14.00 cm ( Có thể cho tỷ lệ chênh lệch)

Nhấn Save Form --> Close

Bước 2 : Chọn khổ giấy và in Bill

Sau khi đã thiết lập xong khổ giấy theo yêu cầu, cần thiết lập cho máy in nhận dạng khổ giấy vừa thiết lập

Mở mẫu bill cần in dưới dạng Design bằng Cystal Report 9.2

Chọn File /Printer Setup
http://download.vsoftgroup.com/RMS/Pic/Hinh/4.jpg

Tại cửa số Printer Setup

+Size : Chọn khổ giấy vừa được Set

+ Chọn Landscape : In theo giấy ngang


http://download.vsoftgroup.com/RMS/Pic/Hinh/5.jpg

Nhấn OK -->Hoàn thành cách thiết lập khổ giấy

Canh chỉnh lại mẫu bill theo đúng kích cỡ như trên và In bill

Lưu ý :

Có một số trường hợp khi Set khổ giấy nhưng Printer Setup không nhận được khổ giấy vừa Set. Đó là do máy in không nhận khổ giấy đó VD:HP Laserjet P2014n ,.....

Thao tác : Start / Devices and Printers / Chọn máy in Click phải chọn Printer Properties/Preferences/ Custom


http://download.vsoftgroup.com/RMS/Pic/Hinh/6.jpg

Tại cửa sổ Custom Parper Size , Thiết lập kích thước khổ giấy cần in


http://download.vsoftgroup.com/RMS/Pic/Hinh/7.jpg

==>Khuyến khích nên đặt giấy theo khổ ngang .Khi in giấy sẽ được cuốn đều vào trong Rum máy in, tránh trường hợp Rum bị đen hai đầu vì khổ giấy đặt đứng nhỏ hơn chiều dài của Rum Từ .:3::3:

Chúc bạn thành công ! :4:

Vsoft-Dang
27-10-2011, 01:17 PM
Với cách thiết lập khổ giấy như thế này có các điểm lợi như sau:

Giấy khi đưa vào khay sẽ nằm ngang (mực in sẽ in đều trên trang giấy không trống 2 bên so với việc để giấy đứng và se giúp hộp mực in sẽ đều mực không bị in chỗ nhiều chỗ ít, tuổi thọ hộp mực sẽ bền hơn)

Giấy in khi in ra sẽ thẳng đứng đỡ tốn giấy và thể hiện được nhiều thông tin hàng hóa.